เคยทราบไหมว่าความหมายที่แท้จริงของ Organic คืออะไร

//เคยทราบไหมว่าความหมายที่แท้จริงของ Organic คืออะไร

เคยทราบไหมว่าความหมายที่แท้จริงของ Organic คืออะไร

2018-10-30T15:52:00+00:00

ในปัจจุบันสินค้าประเภท ออร์แกนิค ดูจะเป็นที่นิยมมาก เนื่องจากปัจจุบันมีคนจำนวนมากที่ล้มป่วยจากโรคมะเร็งเพิ่มสูงขึ้นทำให้เราต้องมาดูสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งก็คือ การที่ใช้สารเคมีในอาหารและการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ประชากรมีโอกาสเจ็บป่วยจากโรคร้ายต่างๆมากขึ้น คนจึงหันมานิยมสินค้าออร์แกนิค เนื่องจากมีส่วนผสมจากสารเคมีน้อยหรือเป็นสินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

เราลองมาทำความรู้จักกับสินค้า ออร์แกนิค ว่าความหมายที่แท้จริงคืออะไร
ออร์แกนิค คือ ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมี ไม่มีการดัดแปลง ไม่ใช่ผลิตผลจากพืชตัดต่อพันธุกรรม (GMOs – genetically modified organisms) หากเป็นปศุสัตว์และสัตว์ปีก จะไม่มีการใช้สารเร่งและยาปฏิชีวนะทั้งสิ้น อีกทั้งระบบการผลิตต้องปลอดภัยต่อดิน น้ำ อากาศ รวมทั้งผู้ผลิตเอง หรือ ถ้าให้ทำความเข้าใจง่ายๆก็คือ การที่ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค มีส่วนผสมของเคมีน้อยกว่า 70% หรือ ยกตัวอย่างเช่น ฟาร์มในประเทศอังกฤษใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในการเพาะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี ถือเป็น 98% ที่ปลอดภัยจากสารเคมี แบบนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็น ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

การวิจัยจาก British Journal of Nutrition โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล (Newcastle University) ในประเทศอังกฤษ ผลการวิจัยที่ทำการศึกษาข้อมูลงานวิจัยต่างๆ ทั่วโลกอย่างละเอียดยืนยันว่า อาหารออร์แกนิคดีกว่าอาหารที่ผลิตโดยระบบเกษตรที่ใช้สารเคมีจริง และหากเปรียบเทียบความปลอดภัยจากสารเคมีในผักต่างๆ ที่วางขายในท้องตลาดไทย ผักออร์แกนิค (ผักเกษตรอินทรีย์) ปลอดภัยมากที่สุด เพราะไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ ทั้งสิ้นในขั้นตอนการปลูก หรือ จากแหล่งที่มา

นอกจากเหตุผลด้านสุขภาพต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต ปริมาณสารอาหาร รสชาติ หรือหลีกเลี่ยงยาฆ่าแมลง อีกเหตุผลที่ทำให้อาหารออร์แกนิคเป็นที่นิยมมากขึ้น คือความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผลิตผลออร์แกนิค ช่วยฟื้นฟูดินทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ในระยะยาว และช่วยคงความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น และนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

ภาพประกอบ: pixabay.com